SSMP

Het platform waar alle beveiligingssystemen samen komen

Digitaal brandmeldpaneel

Een brandmeldpaneel (BMP) kan een wezenlijk onderdeel uitmaken van een brandmeldinstallatie en is vooral gewenst in objecten die complex zijn of waar zich veel mensen ophouden. Vanuit de norm (NEN-2535) moeten brandmeldpanelen aan allerlei voorwaarden voldoen. Voorwaarden als:

 • Positie van het brandmeldpaneel t.o.v. het object
 • Zones duidelijk aangegeven
 • Per zone laten zien wat voor type meldingen er aanwezig zijn (automatisch, hand, sprinkler, etc.)
 • Statusaanduidingen m.b.t. de brandmeldinstallatie (storing, functies uitgeschakeld)
 • Aanduiding brandliften
 • Etc.

De laatste jaren is een digitale versie van het brandmeldpaneel steeds meer in opkomst en ook binnen de NEN-2535 wordt (met een bijlage) inhoudelijk ingegaan waar een dergelijk Digitaal Brandmeldpaneel (DBMP) aan moet voldoen. Voorwaarden als:

 • Voorwaarden die gelden voor een “conventioneel” brandmeldpaneel gelden sowieso ook voor een Digitaal Brandmeldpaneel
 • De brandweer verwacht dat dezelfde info die op het “conventionele” brandmeldpaneel beschikbaar is/was, ook direct en overzichtelijk beschikbaar is op het Digitale Brandmeldpaneel.
 • Een DBMP moet voorzien zijn van een UPS en de totale installatie moet volledig standalone kunnen functioneren. Bij spanningsuitval moet het paneel gedurende 4 uur ook blijven functioneren,
 • De te gebruiken PC moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, dit moet bijvoorbeeld een PC zijn zonder draaiende delen (IPC)
 • Bekabeling tussen diverse onderdelen moet bewaakt zijn
 • Etc.

Waarom zou u als eigenaar, beheerder en gebruiker kiezen voor een Digitaal Brandmeldpaneel?

Waarom een digitaal brandweerpaneel?

SSMP en EBT verzorgen volledige project.

Zo wordt bijvoorbeeld de veiligheid sterk verbeterd als bij een brandmelding direct het dichtstbijzijnde camerabeeld geprojecteerd wordt. Hierdoor heeft men direct inzicht in de omvang van de eventuele brand en is tevens zichtbaar of er nog mensen aanwezig zijn.

Vanuit de normering functioneert het Digitale Brandmeldpaneel volledig standalone maar parallel “draait” het DBMP ook in de Cloud via een beveiligde verbinding die voldoet aan de hoogste eisen (EAS256).

Meer veiligheid, minder onderhoud, lagere kosten!

Laat u informeren over onze mogelijkheden en bel ons voor persoonlijk contact.

Neem contact op