SSMP

Het platform waar alle beveiligingssystemen samen komen

SSMP en EBT verzorgen volledige project

SSMP werkt voor het Digitale Brandmeldpaneel samen met EBT, die het gehele proces voor haar rekening neemt. Met proces bedoelen we dan:

  • Tekenwerk ter goedkeuring voor de brandweer en andere, benodigde, partijen
  • Blokschema en schema’s maken voor de bekabeling
  • Screenshots van alle schermen, dus van zowel de hoofdview als de subviews
  • Levering hardware voor het totaal; Touchscreen, IPC, UPS, Switch, etc.
  • Alle componenten, buiten het Touchscreen, netjes samengebouwd in één kast voorzien van klemmenstroken die eenvoudig door het detectiebedrijf zijn aan te sluiten
  • Maken van de software voor de communicatie tussen het Digitale Brandmeldpaneel en de Brandmeldcentrale (BMC)
  • Eventueel het (mee) in bedrijf stellen

EBT werkt met het softwarepakket van Winguard en is bekend met ruim 400 protocollen binnen de markt van Safety en Security. Ook het onderhouden van deze protocollen en het up-to-date blijven als fabrikanten nieuwe(re) typen brandmeldcentrales op de markt brengen is hiermee gegarandeerd.

Binnen de beschikbare protocollen zijn er ook veel mogelijkheden om direct te koppelen met bijvoorbeeld camerasystemen, toegangscontrole, etc.

Zo wordt bijvoorbeeld de veiligheid sterk verbeterd als bij een brandmelding direct het dichtstbijzijnde camerabeeld geprojecteerd wordt. Hierdoor heeft men direct inzicht in de omvang van de eventuele brand en tevens is zichtbaar of er nog mensen aanwezig zijn.

Vanuit de normering functioneert het Digitale Brandmeldpaneel volledig standalone maar parallel “draait” het DBMP ook in de Cloud via een beveiligde verbinding die voldoet aan de hoogste eisen (EAS256).

Meer veiligheid, minder onderhoud, lagere kosten!

Laat u informeren over onze mogelijkheden en bel ons voor persoonlijk contact.

Neem contact op