SSMP

Het platform waar alle beveiligingssystemen samen komen

VEBON-doormelding

SSMP kan (via Alert) alle meldingen van uw brandmeldsysteem conform het zogenoemde VEBON-protocol doormelden naar de digitale alarmcentrale. Bij een reguliere melding van het brandmeldsysteem mag de brandweer niet direct gebeld worden als de melding niet geverifieerd wordt door een gebruiker.

Om het grote aantal niet-geverifieerde meldingen terug te dringen heeft de brandweer met de VEBON/Federatie Veilig Nederland een protocol opgesteld. Deze (nieuwe) werkwijze moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de meldingen die mogen worden doorgegeven aan de brandweer en daarmee ook aan de kwaliteit van de brandweerzorg naar uw object!

Om te bepalen of een brandmelding met een hoge mate van zekerheid een echte brandmelding is, is er door de brandweer een ‘Verificatieprotocol voor doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (RAC)’ opgesteld.

Dit protocol omschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandbeveiligingsinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en door de Particuliere Alarmcentrale (PAC) kan worden doorgezet naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer.

Of een brandmelding door de centralisten van Alert Alarmcentrale (PAC) mag worden gemeld aan de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer is afhankelijk van dit VEBON-protocol voor verificatie van uw brandmelding. Door het volgen van een actieve verificatiemethode onder supervisie van de Particuliere Alarmcentrale (PAC) is er een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft.

Meer veiligheid, minder onderhoud, lagere kosten!

Laat u informeren over onze mogelijkheden en bel ons voor persoonlijk contact.

Neem contact op